เหมาะสําหรับอาคารสร้างใหม่ ที่ยังไม่เปิดพื้นชั้นล่าง เพื่ออนาคตหากเกิดปัญหาปลวก buy a book report online เราสามารถอัดสารเคมีเข้าในท่อ โดยไม่ต้องเจาะพื้นอาคารให้พื้นเกิดรอยที่ไม่พึงปรารถนา โดยบริษัทจะรับประกันประสิทธิภาพของ น้ํายาเคมีเป็นเวลา 3 ปี

กําจัดปลวก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วางท่อตามแนวคานคอดิน

 1. ใช้สว่านเจาะรูท่อ ระยะห่างต่อจุด 100 เซนติเมตร และทำเกลียวที่เจาะรูทุกรู ใส่หัวปล่อยสารเคมีตามรูที่เจาะหมุนตามเกลียวที่ทำไว้เพื่อป้องกันการหลุดออกของหัวปล่อยสารเคมี
 2. ทำการวางท่อขนานติดด้านในรอบแนวคานคอดินทั้งหมด ปรับระดับของท่อให้หัวปล่อยสารเคมีพ่นลงสู่พื้นและขนานกับคานคอดิน (หัวปล่อยสารเคมีตั้งฉากกับพื้นดิน)
 3. ปรับหรือเพิ่มให้ระยะห่างของหัวปล่อยสารเคมีให้อยู่ใกล้กับมุมคานมากที่สุด และไม่เกิน 15-20 เซนติเมตร
 4. ใช้เข็มขัดรัดท่อ รัดท่อให้ติดกับแนวคานระยะห่างต่อจุดประมาณ 80-100 เซนติเมตร โดยบริเวณที่เป็นมุมคานคอดิน ให้ใช้เข็มขัดรัด 1 ตัว ส่วนบริเวณต่อจากมุมคานใช้แค้มรัดท่อทุกระยะ 1 เมตร
 5. ติดตั้งหัวอัดสารเคมี ต้องยื่นท่อในแนวนอนห่างจากผนังของอาคารด้านนอกประมาณ 5 เซนติเมตร และตั้งฉากขึ้นเหนือแนวคานด้านบนประมาณ 50 เซนติเมตร
 6. ทดสอบประสิทธิภาพของระบบการวางท่อก่อนการปิดเทพื้น โดยใช้เครื่อง test ท่อ และตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี)
 7. ตรวจสอบความเรียบร้อยของหัวอัดสารเคมีให้มิดชิด ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อป้องกันความเสียหาย
แนวทางการแก้ปัญหาปลวก

หมายเหตุ

วิธีการต่อข้อต่อต่างๆ จะแตกต่างกันตามชนิดของท่อ ดังนี้

 • ท่อ LDPE / HDPE เชื่อมต่อโดยสวมข้อต่อกับท่อ
 • การติดตามงานระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จหัวหน้างานจะรับผิดชอบในการติดตามงานอย่างน้อย professional editing service 1 สัปดาห์ จนกว่าจะส่งมอบงาน

SOIL TREATMENT SYSTEM

SOIL TREATMENT คือ วิธีการอัดสารเคมีลงพื้นดินภายใต้อาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างและบริเวณโดยรอบ เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน ก่อนการปลูกสร้างอาคารแล้วเสร็จ สามารถให้ผลในการป้องกันปลวกได้ดีที่สุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบ SOIL TREATMENT

 1. บริเวณภายในตัวอาคารใช้หัวอัดแรงสูง (sub-floor high pressure injector)อัดสารเคมีลงดินลึกประมาณ 1.5 ฟุต (ประมาณ 30-50 เซนติเมตร) โดยใช้เครื่องอัดที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งกำลัง แรงดันเครื่องประมาณ 25 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ห่างจากฐานอาคารหรือตอม่อ หรือของโครงสร้างใต้ดินประมาณ 20 เซนติเมตร และ ทิ้งระยะห่างต่อจุดประมาณ 1 เมตร ตามแนวยาว โดยใช้สารเคมีที่ผสมเสร็จในปริมาณ 5 ลิตร ต่อ 1 จุด
 2. ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีบนพื้นผิวดิน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกตารางเมตร โดยใช้สารเคมีที่ผสมเสร็จในปริมาณ 5 ลิตร ต่อตารางเมตร
 3. ส่วนบริเวณภายนอกรอบตัวอาคาร หลังจากที่ปรับพื้นดินบริเวณรอบอาคารเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการอัดสารเคมีลงดินลึกประมาณ 1.5 ฟุต (ประมาณ 30-50 เซนติเมตร) โดยใช้เครื่องอัดที่ทีประสิทธิภาพสูง ซึ่งกำลังแรงดันเครื่องประมาณ 25 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว และห่างจากแนวอาคารไม่ต่ำกว่า 1 เมตร ระยะห่างต่อจุดประมาณ 1 เมตร ตามแนวยาว โดยใช้สารเคมีที่ผสมเสร็จในปริมาณ 5 ลิตร ต่อ 1 จุดโดยการอัดลงดิน 3 ลิตร และสเปรย์ยาคลุมหน้า 2 ลิตร
 4. ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีบนพื้นผิวดินแบบครอบคลุมทุกตารางเมตรรอบนอกอาคาร ห่างจากแนวอาคารโดยรอบไม่ต่ำกว่ากว่า 1 เมตรโดยใช้สารเคมีที่ผสมเสร็จในปริมาณ 5 ลิตร ต่อตารางเมตร
 5. การให้บริการจะเน้นเป็นพิเศษ บริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น ห้องน้ำ ห้องเก็บของ หรือช่องชาร์ป เป็นต้น ซึ่งมักจะพบปัญหาการเข้าทำลายของปลวกมากที่สุด

การตรวจเช็คและรับประกันผลงาน

 • การรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 3 ปี (นับตั้งแต่เริ่มระยะสัญญาบริการ)
 • เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็ค 6 เดือน / ครั้ง ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
 • กรณีผู้ว่าจ้างพบปัญหาปลวกเกิดขึ้น ในพื้นที่ขอบเขตความรับผิดชอบการ รับประกันผู้ว่าจ้างสามารถเรียกใช้บริการได้ บริษัทฯ จะเข้าไปแก้ไขปัญหาและดำเนินการให้
 • กรณีผู้ว่าจ้างเปลี่ยนที่อยู่ หรืออื่น ๆ ผู้ว่าจ้างควรแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้งในรายละเอียดการติดต่อ เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คครั้งต่อ ๆ ไป
 • รายละเอียดพื้นที่ทำบริการ ขอบเขตความรับผิดชอบต้องระบุชัดเจน เช่น พื้นที่, อาคาร, ที่อยู่, แผนที่, บุคคล ติดต่อหรือเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

สนับสนุนบทความนี้โดย: w88 esport