วิธีวัดขนาดแหวน ด้วยตัวเอง

การระบุขนาดแหวนที่เหมาะสมระหว่างการสั่งซื้อเป็นเรื่องสำคัญ ที่ช่วยให้ท่านสวมใส่แหวนได้พอดีและดูสวยงาม หากลูกค้าจำขนาดแหวนของตนเองได้ สามารถระบุขนาดแหวนในการสั่งซื้อมาได้โดยตรงครับ โดยสามารถใช้ตารางด้านล่างเปรียบเทียบหน่วยในการวัด

วัดขนาดจากแหวนวงเดิมของคุณ

นำแหวนที่คุณลูกค้าสวมใส่อยู่ปัจจุบัน มาวัดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในของแหวน ให้วัดเป็นหน่วยมิลลิเมตร แล้วนำค่าที่ได้ไปเทียบหาไซส์ขอท่านกับตารางด้านล่าง

ในกรณีที่ต้องการวัดขนาดแหวนใหม่ให้ได้ขนาดตามที่ท่านต้องการ เรามีวิธีการวัดแบบง่ายๆ ดังนี้ครับ

  1. เตรียมอุปกรณ์ในการวัด 3 อย่าง ได้แก่ เส้นด้ายหรือเชือกขนาดเล็ก, ปากกาหัวเล็ก, ไม้บรรทัด (หากเส้นด้าย หรือหัวปากกามีขนาดใหญ่จะทำให้วัดคลาดเคลื่อนได้)
  2. พันเส้นด้ายรอบนิ้วที่คุณต้องการวัดให้ครบรอบฟิตพอดีนิ้วอย่าให้แน่นหรือหลวมเกินไป หากท่านมีข้อนิ้วใหญ่ควรพันรอบข้อนิ้วแทน เพื่อให้สามารถสวมใส่แหวนได้
  3. ใช้ปากกาแต้มจุดตรงที่เส้นด้ายทับกันเมื่อพันครบรอบ
  4. นำเส้นด้ายไปวัดความยาวระหว่างจุดที่แต้ม 2 จุด
  5. ขนาดที่วัดได้ (หน่วยมิลลิเมตร mm.) คือความยาวเส้นรอบวง นำไปเทียบกับตารางด้านล่างเพื่อหาขนาดแหวนที่เหมาะสมกับท่าน

หากค่าที่วัดได้มีเศษทศนิยมน้อยกว่าเท่ากับ 0.5 ให้ปัดลงหากเศษทศนิยมมากกว่า 0.5 ให้ปัดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากท่านวัดความยาวระหว่างจุดที่แต้มได้

  • 47.2 mm. ขนาดแหวนของท่านคือ ไซส์ 7 ญี่ปุ่น (47 ยุโรป)
  • 47.5 mm. ขนาดแหวนของท่านคือ ไซส์ 7 ญี่ปุ่น (47 ยุโรป)
  • 47.8 mm. ขนาดแหวนของท่านคือ ไซส์ 8 ญี่ปุ่น (48 ยุโรป)

สนับสนุนโดย: mclub4k ดูหนังฟรี 24 ชั่วโมง